Próbny egzamin maturalny z matematyki

 

W egzaminie próbnym z matematyki na poziomie podstawowym (03 marca 2022 r.) uczestniczą wszyscy uczniowie klas maturalnych. Na czas trwania egzaminu maturalnego próbnego (8.00 – 10.30) uczniowie są zwolnieni z lekcji. Po egzaminie próbnym uczniowie rozpoczynają zajęcia od godziny 10.40 według obowiązującego planu lekcji.

 

ZESPOŁY  NADZORUJĄCE

 

 

03 marca 2022

8.00 – 10.30

 

Matematyka

PP

150 minut

 

 

 

D105/106

Ośrodek egzaminacyjny

 

4at – 21 osób

 

 

M.B.

 

C109

4bt – 12 osób

B.Ł.

C101

4ct – 17 osób

P.K.

C100

4dt- 15 osób

M.M.

 

04 marca 2022

8.00 – 10.30

Matematyka

PR

180 minut

D105/106

Ośrodek egzaminacyjny

4at – 14 osób

J.Ż.

 

4bt - 1 osoba

D107

4ct - 6 osób

A.A.

4dt - 3 osoby

 

 

 

 

 

 

podpisał: Krzysztof Król - wicedyrektor