Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych

DYREKTOR
mgr inż. Janusz Tomas e-mail


WICEDYREKTORZY
mgr Magdalena Marzec e-mail

mgr Krzysztof Król e-mail


KIEROWNIK  SZKOLENIA  PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Jakub Balcerzak e-mail


KIEROWNIK  WARSZTATÓW
mgr inż. Jacek Wąsikowski e-mail

 

PSYCHOLOG  SZKOLNA i PEDAGOG SPECJALNA

dr Daria Wojtkiewicz e-mail


PEDAGOG  SZKOLNA
mgr Joanna Żabicka e-mail


KIEROWNIK  GOSPODARCZY
mgr Izabela Kaczmarek e-mail