Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Obowiązujące od dnia 01 września 2020 r. na terenie ZSS

Czytaj więcej!

COVID-19 w roku szkolnym 2019/2020

COVID-19 w Polsce

Czytaj więcej!