Samorząd uczniowski

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

w roku szkolnym 2022/2023

Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodniczący samorządu uczniowskiego - Wiktor Urban 4 cdt
 • Zastępcy przewodniczącego -  Kinga Jarmuła 2cdt, Wiktor Skowroński 3 EL
 • Skarbnik - Mikołaj Mazurkiewicz 2K
 • Rzecznik Praw Ucznia- Kacper Świetlik 2cdt
 • Protokolant - Dominika Welsberg 2cdt

Sekcja organizacyjna:

 • Mikołaj Mazurkiewicz 2K
 • Patryk Pubanc 3at
 • Marcel Kowalczyk 1at
 • Piotr Kieca 4at
 • Dominika Kusz 2cd
 • Hubert Hirsh 1cd
 • Mikołaj Rysiewski 1cd

Opiekun: mgr Joanna Łysak-Żabicka

 

Przewodniczący SU pełni dyżur w czasie przerw w poniedziałek i środę o  godzinie: 11:25-11:40 oraz 12:25-12:40 w sali A7.

Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur we wtorek oraz czwartek o godz. 11.25- 11.40 i 12.25-12.40 w sali A7

 

Imprezy organizowane przez SU:

 • „Otrzęsiny” dla klas pierwszych,
 • „Dzień zdrowego odżywiania”,
 • Gwiazdor dla wszystkich uczniów ZSS.
 • Wigilia dla uczniów SU oraz absolwentów.
 • Udział w akcjach charytatywnych, które organizowane są we współpracy z PCK, Urzędem Miasta, fundacjami, Bankiem żywności, Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
 • Organizacja akcji honorowego krwiodawstwa.