Dokumenty obowiązujące w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

 

Statut Technikum Samochodowego nr 12  

oraz

Statut Branżowej Szkoły I stopnia Nr 12 Samochodowej

znajdują się w poniższych załącznikach

 

Inne dokumenty szkolne