Doradztwo zawodowe

Drodzy Uczniowie,

pragnę przypomnieć, że w naszej szkole można skorzystać  z usług Doradcy Zawodowego .

Jeżeli macie taką potrzebę, zapraszam Was serdecznie we wtorki od godz. 12.30 –do 13.30 (pokój nauczycielski-Anna Zielińska) lub możecie się umówić w terminie, który będzie możliwy zarówno dla Was jak i  doradcy.

W naszej szkole możecie skorzystać z pomocy doradczej :

 • Pana Jakuba Balcerzaka
 • Pana Jacka Wąsikowskiego
 • Pani Anny Zielińskiej.      

 Czekamy na Was.

 Doradca zawodowy  pomoże Ci :

 • określić Twoje predyspozycje zawodowe
 • znaleźć mocne i słabe strony
 • uświadomić Twoje uzdolnienia i talenty
 • opracować wspólnie z Tobą Twój Indywidualny Plan Działania
 • uświadomić konieczność ustawicznego kształcenia i pracy nad sobą
 • pomóc kształtować umiejętność świadomego planowania kariery zawodowej
 • poznać zawody
 • przygotować dokumenty aplikacyjne
 • przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • zapoznać z metodami skutecznego poszukiwania pracy