Doradztwo zawodowe w ZSS

Nasi uczniowie w szeregach NATO ?