Wypożyczanie podręczników w ramach programu “Bydgoska Karta Rodzinna 3+“

 

Drodzy Uczniowie klas pierwszych, Szanowni Rodzice !

  Informuję, że darmowe podręczniki przysługują dzieciom rodzin posiadających Kartę 3+, bądź Kartę Dużej Rodziny, zamieszkujących tylko na terenie miasta Bydgoszczy.

  Osoby uprawnione mogą zgłosić chęć otrzymania kompletu podręczników na adres e-mailowy adamska@zss.pl, podając swoje imię, nazwisko oraz klasę do której się dostali. Do 08 września 2023 r. należy dostarczyć do biblioteki szkolnej, ważną legitymację K3+ lub KDR celem wykonania jej skanu.

  Ćwiczenia do podręczników każdy uczeń zobowiązany jest nabyć we własnym zakresie.

  W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji pod powyższym e-mailem.

 

Z poważaniem

mgr Alina Adamska

Nauczyciel bibliotekarz