Wampiriada 2022

 

  Dnia 6 października 2022r. w murach Zespołu Szkół Samochodowych odbył się dzień krwiodawstwa, pełnoletni uczniowie mogli oddać krew, która może uratować komuś życie bądź zdrowie. Jak co roku współpracowaliśmy z ekipą Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy oraz z PCK.

  Zgłosiliśmy się do projektu realizowanego przez KP OO PCK w Bydgoszczy współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego p.n. „Nieś pierwszą pomoc – masz ją również we krwi – II edycja”. Tym razem krew oddało 49 krwiodawców za co organizatorzy bardzo dziękują.

  Zapraszamy na kolejne akcje honorowych krwiodawców.

  Uczniowie Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem Joanną Łysak-Żabicka