Umowa ZSS z GM System Sp. z o.o.

 

  W dniu 10.11.2020 r. w placówce Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy zostało podpisane porozumienia pomiędzy Dyrektorem szkoły panem mgr inż. Januszem Tomasem, a przedstawicielem firmy GM System panem dr inż. Adamem Budzyńskim. Firma GM System zajmującą się rozwiązaniami CAD/CAM/CAE/PLM i w ramach podpisanej współpracy deklaruje udostępnienie szkole oprogramowania Solid Edge wraz z przeszkoleniem kadry nauczycielskiej, tak aby mogli kształcić przyszłych inżynierów branży samochodowej.

 

  W dniach 16-18.11.2020 r. w siedzibie przedstawicielstwa GM System Sp. z o.o. znajdującego się w Bydgoszczy, odbyło się szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSS w Bydgoszczy. Szkolenie obejmowało wdrożenie do oprogramowania Solid Edge 2021, w zakres którego wchodziło modelowanie 3D części i złożeń oraz tworzenie dokumentacji 2D (Poziom I).

Prowadzący dr inż. Adam Budzyński udostępnił również materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, tak aby można było wykorzystać je w procesie dydaktycznym podczas zajęć edukacyknych. Na grudzień zaplanowany jest kolejny etap szkoleń (Poziom II), mający na celu podnieść kompetencje nauczycieli z zakresu wykorzystania oprogramowania Solid Edge.