Tydzień profilaktyki w ZSS

 

Ostatniego dnia tygodnia profilaktycznego, uczniowie drugich klas uczestniczyli w spotkaniu profilaktycznym zorganizowanym przez Bydgoski Ośrodek Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz pokazie filmu „Najlepszy”, które odbyły się w kinie Helios.

 

Realizatorzy przedsięwzięcia: M. Kaźmierczak, Daria Wojtkiewicz, J. Łysak-Żabicka, , M. Żabińska, Ł. Orchowski, Ł. Zgórski

Komentarz: Daria Wojtkiewicz