Technik transportu drogowego

 

To zawód, skierowany  do absolwentów szkoły podstawowej, poszukiwany na rynku pracy.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu drogowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1. W zakresie kwalifikacji TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego:

  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej;
  • oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
  • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy.

 2. W zakresie kwalifikacji TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego:

  • planowania i organizowania prac dotyczących przewozu drogowego osób oraz ładunków,
  • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków,
  • przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii C+E.

 Zawód zdobywasz w Technikum Samochodowym, gdzie nauka trwa pięć  lat.

 

W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami MEN uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:                 

1 kwalifikacja – TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego

2 kwalifikacja – TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego

 

Zdobycie dwóch kwalifikacji uprawnia do legitymowania się tytułem zawodowym technik transportu drogowego.

 

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów oraz w dużych firmach transportowo - spedycyjnych. Jesteśmy elastyczni    w przydzielaniu miejsc praktycznej nauki zawodu stosownie do miejsca zamieszkania uczniów.

Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły. Są to pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownia diagnostyki podwozi, pracownia diagnostyki pojazdów, pracownia ruchu drogowego oraz warsztat w ośrodku egzaminacyjnym.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną bezpłatną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego płatnego egzaminu na prawo jazdy kategorii B, a także kwalifikację wstępną uprawniającą do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kat.  C.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.