Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

To bardzo interesujący zawód, poszukiwany na rynku pracy. Umożliwia pracę w różnorodnych gałęziach motoryzacji i poza nią. Możesz pracować w warsztacie samochodowym jako mechanik, samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy, pracować w sklepie lub hurtowni motoryzacyjnej, w stacji paliw, w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów jako doradca serwisowy lub w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą lub sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Od roku szkolnego 2020/21 zawód zdobywasz w Technikum Samochodowym w dwóch wariantach kierunkowych. Nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej.

W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej uczeń zdobywa dwie kwalifikacje:

W klasie z ukierunkowaniem mechanicznym:          

1 kwalifikacja – MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa  pojazdów samochodowych. 

2 kwalifikacja – MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Zdobycie dwóch kwalifikacji uprawnia do legitymowania się tytułem zawodowym technik pojazdów samochodowych.

W klasie z ukierunkowaniem elektromechanicznym:

1 kwalifikacja – MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

2 kwalifikacja – MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów   samochodowych.

Zdobycie dwóch kwalifikacji uprawnia do legitymowania się tytułem zawodowym technik pojazdów samochodowych.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów większości marek pojazdów, na terenie Bydgoszczy i okolic. Jesteśmy elastyczni w przydzielaniu miejsc praktycznej nauki zawodu stosownie do miejsca zamieszkania uczniów.

Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły. Są to pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownia diagnostyki podwozi, pracownia diagnostyki pojazdów oraz warsztat w ośrodku egzaminacyjnym.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną bezpłatną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego płatnego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.