Szwecja 2023

 

  Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy otrzymał akredytację Erasmus+  na lata 2022 – 2027, w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe KA121-VET-2021-1-PL01-KA120-VET-000046712. Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

  W ramach otrzymanej akredytacji Erasmusa+ przystępujemy do realizacji I etapu projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000058178 na 2023 rok.

  Projekt ma charakter doskonalenia kompetencji zawodowych, uwzględnia mobilności edukacyjne uczniów oraz pracowników szkoły, którzy w trakcie zaplanowanych mobilności będą przygotowani do samodzielnego rozwiązania postawionych przed nimi problemów w kształceniu zawodowym. Jedną z form realizacji projektu będzie Job shadowing dla nauczycieli ZSS.

  • 20 uczniów wraz z 2 opiekunami zrealizuje projekt w miejscowości Malmo w Szwecji w terminie 11.04.2023 – 02.05.2023 rok.
  • 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych zrealizuje projekt w formie Job shadowing w miejscowości Malmo w terminie 21.05.2023 – 26.05.2023 rok.