Rekrutacja

 

 

 

 W załączniku znajdują się informacje dotyczące planowanej ilości klas pierwszych technikum samochodowego i szkoły branżowej samochodowej pierwszego stopnia w roku szkolnym 2024/2025. Zawarta jest również informacja dotycząca wykazu przedmiotów punktowanych w procesie rekrutacji oraz rekulamin rekrutacji.

 Aby zapoznać się z realizowaną w naszej szkole ofertą edukacyjną należy otworzyć poniższy link:

 

 

Opis zawodów będących w ofercie edukacyjnej ZSS