Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

 

Plan zamówień zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.11.2022 nr 2022/BZP 00418178/01/P znajduje się w poniższym załączniku.

 


Pliki do pobrania: