Nauka zdalna 20.12.2021 - 09.01.2022

 

  W poniedziałek, 13 grudnia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. i odbywać się będą w systemie zdalnym.

Przepisy zawierają pewne wyjątki:

  1. Ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego oraz zbliżający się termin zimowej sesji egzaminacyjnej dla egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy organizuje zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie) dla wszystkich oddziałów na dotychczasowych zasadach. Zajęcia będą odbywały się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

  2. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Organizacja zajęć w pracowniach od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki