Nauczanie stacjonarne od 21 lutego 2022

  W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie MEiN z dnia 26.01.2022 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r.

  W związku z przytoczonymi aktami prawnymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, od poniedziałku 21.02.2022 roku wprowadzam naukę stacjonarną wszystkich uczniów we wszystkich działach nauki, tj. zajęcia teoretyczne, pracownie, praktyczna nauka jazdy, wszystkie zajęcia warsztatowe.

  W dalszym ciągu obowiązują zalecenia sanitarne Ministra Zdrowia, tj. dezynfekcja, możliwy do utrzymania dystans oraz noszenie masek zakrywających usta i nos w przestrzeniach wspólnych budynków szkoły.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r.