Matura 2024

 

Komunikat 2

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

 

Część pisemna

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

 

    Maj

  Godzina 9:00

  Godzina 14:00

   7

  wtorek

  język polski - pp

 

   8

  środa

  matematyka - pp

 

   9

  czwartek

  język angielski - pp

  język niemiecki - pp

  10

  piątek

  wiedza o społeczeństwie - pr

  język niemiecki - pr

 

                  11, 12 maja - sobota, niedziela

  13

  poniedziałek

  język angielski - pr

  filozofia - pr

  14

  wtorek

  biologia - pr

 

  15

  środa

  matematyka - pr

 

  16

  czwartek

  chemia - pr

 

  17

  piątek

  geografia - pr

 

             

                  18, 19 maja - sobota, niedziela

  20

  poniedziałek

  język polski - pr

 

  21

  wtorek

  historia - pr

 

  22

  środa

  informatyka - pr

 

  23

  czwartek

  fizyka - pr

 

 

Część ustna zostanie przeprowadzona według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora szkoły w późniejszym terminie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

 

 

Komunikat 3

  1. Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z  17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków    i    form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2024.

Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor