Kierowca mechanik

Kierowca mechanik

To zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy zawodu kierowca mechanik 832201. Obecnie (według badań) potrzebnych w Polsce jest około 200 tys. kierowców kat. C+E, co daje gwarancję uczniom po skończeniu szkoły, na podjęcie dobrze płatnej pracy i rozpoczęcie dorosłego życia zawodowego.

Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; prowadzić pojazdy samochodowe, wykonywać prace związane z przewozem drogowym rzeczy, prowadzić dokumentacje dotyczące przewozów drogowych rzeczy, wykonywać prace związane z obsługą środków transportu drogowego, oceniać stan techniczny oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent będzie mógł pracować w firmach transportowych, będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Zawód (symbol 832201) zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia. Nauka trwa trzy lata. Po jej zakończeniu możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia.

Po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik (I stopnia) i potwierdzeniu kwalifikacji  TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego możesz uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik transportu drogowego po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:

1 kwalifikacja – TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego.

Kwalifikację zdobywasz po 5 semestrze nauki (3 klasa).

Uzyskujesz tytuł zawodowy kierowca mechanik.

Warunkiem rozpoczęcia nauki w zawodzie kierowca mechanik jest przedstawienie zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Skierowania na badania lekarza medycyny pracy otrzymasz po złożeniu podania o przyjęcie do szkoły.

Szkoła przygotowuje ucznia do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej, o której mowa w ustawie o transporcie drogowym. (przygotowanie do uzyskania prawa jazdy kat. C).

Kształcenie w zakresie kwalifikacji wstępnej odbywa się zgodnie z przepisami w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych firmach transportowych, warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, na terenie Bydgoszczy i okolic. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca zajęć praktycznych dla uczniów.

Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną bezpłatną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego płatnego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.