Informacja rekrutacyjna dotycząca badań lekarskich

 

Informacja o obowiązujących badaniach lekarskich kandydatów zakwalifikowanych
do technikum samochodowego i branżowej szkoły samochodowej
na rok szkolny 2024/2025


Kandydaci zakwalifikowani do nauki w zawodzie, którzy podczas praktycznej nauki zawodu będą narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz będą zdawać egzamin na prawo jazdy, muszą poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy.

 

Uczeń szkoły podstawowej kandydujący do przyjęcia do szkoły powinien:

 • pobrać w sekretariacie ZSS skierowania na badania w zawodzie zgodnym z podaniem
  (podczas składania podania o przyjęcie do szkoły),
 • złożyć zaświadczenie lekarskie w punkcie naboru ZSS w terminie do 19.07.2024 do godz.15.00.

 

Obowiązuje rejestracja w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
przy ul. Karłowicza 26 w Bydgoszczy:

 • telefoniczna (preferowana): w godz. 7.00 – 13.00 tel. 52 341 94 04, 52 341 94 70,
 • osobista w dniu badania w godz. 7.00 – 14.00 w rejestracji ogólnej.

 

Podczas wizyty u lekarza obowiązuje posiadanie:

 • ważnej legitymacji szkolnej,
 • książeczki zdrowia dziecka,
 • kart informacyjnych leczenia szpitalnego (u dzieci leczonych),
 • kserokopii kartoteki leczenia specjalistycznego (neurologicznego, kardiologicznego,
  psychiatrycznego, pulmonologicznego, alergologicznego),
 • aktualnej opinii leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem EEG w przypadku
  padaczki.

 

Do lekarza niepełnoletni uczeń przychodzi obowiązkowo z rodzicem lub osobą upoważnioną (najbliższa rodzina) z upoważnieniem pisemnym