Ferie zimowe 04.01.2021-17.01.2021

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 stycznia 2021 r. do 17 stycznia 2021 r.

Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

W rozporządzeniu zostały wprowadzone rozwiązania, które pozwalają na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W ZSS egzaminy odbywać się będą w dniach 11 oraz 12 stycznia 2021 r.

Nauka zdalna w dalszym ciągu kontynuowana jest analogicznie jak w I semestrze.

Praktyczna nauka zawodu (zajęcia praktyczne, pracownie oraz praktyczna nauka jazdy) rozpoczyna się od 18 stycznia 2021 r. Pracownicy młodociani będącymi uczniami ZSS powinni odbywać zajęcia praktyczne również w trakcie przerwy świątecznej oraz ferii zimowych (chyba, że mają urlop wypoczynkowy :)).

II semestr

Od 25 stycznia 2021 r. rozpoczynamy II semestr roku szkolnego 2020/2021. Zajęcia praktyczne, pracownie oraz nauka jazdy realizowane będą w formie stacjonarnej, pozostałe przedmioty on-line.

Zajęcia praktyczne rozpoczynają równeż uczniowe klas pierwszych technicznych (od 26 stycznia 2021 r. - 1at;  27 stycznia 2021 r. - 1bt i 28 stycznia 2021 - 1cdt).