Elektromechanik pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Od wielu lat prowadzimy naukę tego bardzo interesującego zawodu, poszukiwanego na rynku pracy, szczególnie dla uczniów chcących szybko rozpocząć dorosłe życie zawodowe. Umożliwia pracę w różnorodnych gałęziach motoryzacji i poza nią. Możesz pracować w warsztacie samochodowym lub car-audio jako elektromechanik, samodzielnie prowadzić warsztat samochodowy, pracować w sklepie lub hurtowni motoryzacyjnej, w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów jako elektromechanik lub w innych zakładach zajmujących się naprawą, obsługą lub sprzedażą dowolnych urządzeń mechanicznych i elektrycznych, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Zawód (symbol 741203) zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia. Nauka trwa trzy lata.

Po jej zakończeniu możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia.

W cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:

1 kwalifikacja – MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych  .

Kwalifikację zdobywasz po 5 semestrze nauki (3 klasa).

Uzyskujesz tytuł zawodowy elektromechanik pojazdów samochodowych.

Pozostałą kwalifikację (MOT.06.) uprawniającą do posługiwania się tytułem technika  pojazdów samochodowych możesz zdobyć w  Branżowej Szkole II stopnia lub w systemie kursowych po zdobyciu średniego wykształcenia.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów większości marek pojazdów, na terenie Bydgoszczy i okolic. Jesteśmy elastyczni w przydzielaniu miejsc praktycznej nauki zawodu stosownie do miejsca zamieszkania uczniów.

Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły. Są to pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracownia diagnostyki podwozi, pracownia diagnostyki pojazdów oraz warsztat w ośrodku egzaminacyjnym.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną bezpłatną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego płatnego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.