„Dzisiaj staż, jutro praca” 2023

 

   Nasi uczniowie w wakacje nie próżnowali grupa 62 osób nabywała wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe w ramach realizacji staży i praktyk zawodowych  w wymiarze 160 godzin.

   Staże/praktyki zawodowe realizowane były w ramach projektu „Dzisiaj staż, jutro praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Staże i praktyki realizowane były w 25 przedsiębiorstwach (warsztaty i serwisy samochodowe, autoryzowane sieci serwisów pojazdów samochodowych) kształcących uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, kierowca mechanik, technik transportu drogowego oraz technik pojazdów samochodowych.

   Uzyskane doświadczenie pozwoli na  zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, zapoznanie się z procedurami napraw i obsługi pojazdów samochodowych zgodnie z wytycznymi Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe.