Drzwi otwarte w ZSS

20 kwietnia 2023 r. oraz 13 maja 2023 r.