Akcja Kwalifikacja 2.0

 

  Zespół Szkół Samochodowych realizuje projekt: Akcja Kwalifikacja  2.0 – projekty na rzecz szkół zawodowych na terenie Miasta Bydgoszczy”, realizowanym  w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.15. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

  Projekt realizowany jest w okresie: 03.01.2024 r. – 31.10.2025 r.