Ubezpieczenie uczniów

InterRisk

 

             Naszych uczniów ubezpiecza

      INTER  RISK   Vienna Insurance Group

 

 

Oferta grupowego ubezpieczenia młodzieży ZSS
w Roku Szkolnym 2022/23

zawarcie ubezpieczenia

ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS

druk zgłoszenia EDU PLUS

graficzna instrukcja internetowego zgłoszenia szkody

sposoby zgłaszania zdarzeń

zakres ubezpieczenia

 

 

 

Archiwalne polisy ubezpieczeniowe Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy