Ubezpieczenie uczniów

InterRisk

 

             Naszych uczniów ubezpiecza

      INTER  RISK   Vienna Insurance Group

 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2021/2022

NR POLISY EDU-A/P 078852

Składka roczna za ubezpieczenie wynosi 60,00 zł

(płatna do 31 października 2021 r.)

Suma ubezpieczenia - 20.000 zł

W celu zawarcia ubezpieczenia prosimy opłacić składkę na konto INTERRISK TU S.A.:

44 1240 6960 7170 0012 5007 8852

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ubezpieczonego

 

Archiwalne polisy ubezpieczeniowe Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy