Dyrekcja Zespołu Szkół Samochodowych

DYREKTOR
mgr inż. Janusz Tomas e-mail


WICEDYREKTORZY
mgr inż. Ireneusz Kulczyk e-mail

mgr Krzysztof Król e-mail


KIEROWNIK  SZKOLENIA  PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Jacek Wąsikowski e-mail


KIEROWNIK  OŚRODKA  EGZAMINACYJNEGO
mgr Dariusz Średziński e-mail


PEDAGOG  SZKOLNY
dr Daria Wojtkiewicz e-mail


KIEROWNIK  GOSPODARCZY
mgr Katarzyna Szułczyńska e-mail