Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 

Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego w środę 1 września 2021 rozpocznie się nowy rok szkolny. Harmonogram inauguracji jest następujący:

Godzina 8.00 i 9.00 – Wychowawcy klas programowo wyższych przywitają swoich wychowanków w salach wg harmonogramu.

Godzina 11.00 – wszyscy uczniowie klas pierwszych technikum i szkoły branżowej spotkają się na akademii w sali gimnastycznej.

Po zakończeniu akademii uczniowie klas pierwszych przejdą wraz z wychowawcami do sal lekcyjnych na spotkania klasowe.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego jest świętem szkoły. W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

Ze względów epidemiologicznych na terenie budynków szkolnych obowiązuje noszenie masek zakrywających usta i nos.

 

Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego