Rekrutacja 2021/2022

 Pandemia covid-19 nikogo nie oszczędza. Nie oszczędza uczniów, nie oszczędza rodziców ani nauczycieli. Dostęp do wiedzy jest w znacznym stopniu ograniczony.

 Ograniczony jest też dostęp do wiedzy o szkołach i zawodach, a ma to istotne znaczenie dla tegorocznych ośmioklasistów, którzy wkrótce staną przed wyborem swojej drogi zawodowej.

 Wychodząc naprzeciw potrzebom ośmioklasistów przygotowaliśmy krótki film ilustrujący naszą ofertę edukacyjną i kilka ważnych aspektów życia szkoły.

 Może choć w niewielkim zakresie zrekompensuje on niemożność przekazania takich informacji w trybie „twarzą w twarz” na spotkaniach informacyjnych i drzwiach otwartych, które były tradycją naszych akcji promocyjnych.

 

Terminy oraz procedura rekrutacji kandydatów na uczniów ZSS w roku szkolnym 2021/2022