Matura 2023

 

Komunikat 2

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023

 

Część pisemna

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski - pp

 

5

piątek

język angielski - pp

język niemiecki - pp

 

6, 7 maja - sobota, niedziela

 

8

poniedziałek

matematyka - pp

 

9

wtorek

język angielski - pr

filozofia - pr

10

środa

wiedza o społeczeństwie - pr

język niemiecki - pr

11

czwartek

biologia - pr

 

12

piątek

matematyka - pr

 

              13, 14 maja - sobota, niedziela

15

poniedziałek

 chemia - pr

 

16

wtorek

geografia - pr

 

17

środa

język polski - pr

 

18

czwartek

historia - pr

 

19

piątek

fizyka - pr

 

             20, 21 maja - sobota, niedziela

22

poniedziałek

informatyka - pr

 

 

Część ustna zostanie przeprowadzona według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora szkoły w późniejszym terminie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

 

 

Komunikat 3

  1. Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z  19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków    i    form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/2023
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2023.

Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor