Lakiernik samochodowy

Lakiernik

Od roku szkolnego 2019/2020 prowadzimy naukę bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu lakiernik samochodowy 713203, szczególnie dla uczniów chcących szybko rozpocząć dorosłe życie zawodowe. Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych; nanosić powłoki lakiernicze czy w końcu wykonać renowacje powierzchni lakierowanych. Będzie mógł pracować w warsztatach lakierniczych,  będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako lakiernik, pracować w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów jako lakiernik samochodowy lub  w innych zakładach zajmujących się naprawą, oraz w firmach wykorzystujących wykończenie finalne w formie lakierniczej, a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Zawód (symbol 713203) zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej I stopnia.

Nauka trwa trzy lata. Kontynuacja nauki może odbywać się wyłącznie w 2 letnim liceum ogólnokształcącym dla pracujących.

W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:

1 kwalifikacja – MOT.03. Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych. Kwalifikację zdobywasz   po 5 semestrze nauki (3 klasa).

Uzyskujesz tytuł zawodowy lakiernik samochodowy.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów jako pracownicy młodociani, na terenie Bydgoszczy i okolic. Uczeń po znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca zajęć praktycznych, zgłasza się do szkoły. Oferujemy pomoc w znalezieniu odpowiedniego warsztatu dla osób, które nie mają rozeznania dotyczącego miejsca odbywania zajęć praktycznych.

Pracownik młodociany może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę (zgodnie z Kodeksem Pracy) w celu nauki i przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe pracownika polega na nauce zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

Zasady wynagradzania młodocianych w okresie przygotowania zawodowego określa § 19 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, z 1996 r. poz. 278 ze zmianami).

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:

    6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni,

    12 miesięcy - 26 dni.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu. W okresie ferii pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopu.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.