Pomoc pedagoga szkolnego

MEiN informuje: Pod numerem telefonu 800 800 605 - ruszyła całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów „Pomagamy”.

Cel infolinii: profilaktyka problemów dzieci i młodzieży, w tym następstw izolacji rówieśniczej spowodowanych stanem epidemii COVID-19.

Szanowny Rodzicu,

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce lub innych niepowodzeniach szkolnych dziecka, uważasz, że Twojemu dziecku jest potrzebna pomoc pedagogiczna w szkole, niepokoją Ciebie zmiany, które pojawiają się w zachowaniu dziecka, zauważasz trudności dziecka w relacjach interpersonalnych lub borykasz się z innym problemem - zapraszam na rozmowy w następujących godzinach dyżuru lub innym wcześniej uzgodnionym terminie:

PONIEDZIAŁEK                9:30 – 16:00

WTOREK  9:00 - 10:30  i  11:30 - 13:30

ŚRODA     9:00 - 10:40  i  11:30 - 12:40

CZWARTEK                      10:00 - 14:30

PIĄTEK    9:00  - 10:30  i  11:30 - 13:30

Pedagog szkolny  mgr Joanna Żabicka  przyjmuje w sali A7   e-mail: zabicka@zss.pl

Porady i konsultacje nauczycieli

Zarówna uczniowie jaki i ich rodzice mogą korzystać z indywidualnych porad i konsultacji z nauczycielami, których harmonogram wkrótce zamieścimy. Interwencyjny adres e-mail w sprawach bezpieczeństwa uczniów i szkoły: interwencja@zss.pl

Rzecznik Praw Ucznia

W Zespole Szkół Samochodowych uczniowie mogą otrzymać pomoc od Rzecznika Praw Ucznia, który m.in.:

  • dba o to, aby każdy uczeń wiedział, co może zrobić w przypadku łamania jego praw i gdzie może szukać pomocy;
  • rozwiązuje konflikty między uczniami i między uczniami, a pracownikami szkoły;
  • reprezentuje ucznia w przypadku złamania jego praw;

Rzecznik Praw Ucznia pełni dyżur we wtorek oraz czwartek na długich przerwach godz. 11:25 - 11:40  i 12.25-12:40 w sali A7.

 Pomoc materialna

Zasiłki szkolne

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się uczniowie  znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym (w szczególności: pożarem lub wypadkiem, kradzieżą, śmiercią rodzica lub prawnego opiekuna, długotrwałą chorobą ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna). Wniosek należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku - w Wydziale Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 202. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58-58-984 lub 52 58-58-424.

Stypendia szkolne

O stypendium socjalne mogą ubiegać się wszyscy uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, które wynosi obecnie 514 zł netto. Wnioski należy składać do dnia 15 września w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie miasta/gminy. Wnioski bydgoskie należy składać w:

 

Wydział Świadczeń Rodzinnych UM Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, II piętro, pok. 202.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 52 58-58-984 lub 52 58-58-424

 

Formularz kontaktowy z pedagogiem szkolnym: