Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w ZSS

  

  Od 02 czerwca 2022 r. do 16 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Samochodowych w Bydgoszczy odbyła się kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w formule 2019. Wzięli w niej udział uczniowie klas trzecich technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz uczniowie klas trzecich szkoły branżowej w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik pojazdów samochodowych. Odpowiednio były to kwalifikacje MOT.02 (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych) i MOT.05 (Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych) do których pojazdy egzaminacyjne użyczyła  zaprzyjaźniona z ZSS firma Kapral-Car z Mamlicza. Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie to 31 sierpnia 2022r.