Dzień Edukacji Narodowej

„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych".

 

Z okazji "Dnia Nauczyciela" Wszystkim Pedagogom, Administracji i Obsługi spełnienia marzeń oraz wyśmienitego zdrowia !!!