Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Lakiernik

Lakiernik

W roku szkolnym 2016/2017 uruchomiliśmy naukę bardzo poszukiwanego na rynku pracy zawodu lakiernik 713201, szczególnie dla uczniów chcących szybko rozpocząć dorosłe życie zawodowe.            Po skończeniu nauki uczeń będzie umiał; przygotować powierzchnie do naniesienia powłok lakierniczych; nanosić powłoki lakiernicze czy w końcu wykonać renowacje powierzchni lakierowanych. Będzie mógł pracować w warsztatach lakierniczych,  będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako lakiernik, pracować w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów jako lakiernik samochodowy lub  w innych zakładach zajmujących się naprawą, oraz w firmach wykorzystujących wykończenie finalne w formie lakierniczej (np. PESA), a także na wielu innych stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.
W roku szkolnym 2018/19 zawód (symbol 713201) zdobywasz w Branżowej Szkole Samochodowej           I stopnia. Nauka trwa trzy lata. Po jej zakończeniu możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia.
 W cyklu kształcenia, zgodnie z nowymi przepisami MEN uczeń zdobywa jedną  kwalifikację:

1 kwalifikacja – MG.27. Wykonywanie prac lakierniczych. Kwalifikację zdobywasz   po 5 semestrze nauki (3 klasa).
Uzyskujesz tytuł zawodowy lakiernik.

Praktyczną naukę zawodu uczniowie odbywają w renomowanych warsztatach i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów jako pracownicy młodociani, na terenie Bydgoszczy i okolic. Uczeń po znalezieniu odpowiedniego dla siebie miejsca zajęć praktycznych, zgłasza się do szkoły. Oferujemy pomoc                w znalezieniu odpowiedniego warsztatu dla osób, które nie mają rozeznania dotyczącego miejsca odbywania zajęć praktycznych. Specjalistyczne zajęcia teoretyczno – praktyczne uczniowie odbywają     w doskonale wyposażonych pracowniach na terenie szkoły.
Pracownik młodociany może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę (zgodnie z Kodeksem Pracy) w celu nauki i przygotowania zawodowego. Przygotowanie zawodowe pracownika polega na nauce zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.
Zasady wynagradzania młodocianych w okresie przygotowania zawodowego określa                              § 19 rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania            (Dz. U. Nr 60, z 1996 r. poz. 278 ze zmianami).

Młodociany uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem:

    6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni,
    12 miesięcy - 26 dni.

W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, przysługuje mu prawo do 20 dni urlopu.        W okresie ferii pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi młodocianemu urlopu.

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Dla zainteresowanych umożliwiamy również zdobycie prawa jazdy kategorii A.
 

Zadzwoń do nas

52 342 39 39