Web info

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj304
Wczoraj281
W tygodniu304
W miesiącu13136
Wszystkich737408

Logowanie

Wypadek i ubezpieczenie

Dbałość o bezpieczeństwo naszych uczniów jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Stąd żadnego, choćby najdrobniejszego urazu nie bagatelizujemy.

Poniżej podajemy kilka niezbędnych informacji o trybie postępowania w przypadku powstania urazu ucznia:

1. Każdy wypadek na ternie szkoły lub poza jej obszarem w trakcie odbywania zajęć skutkujący uszkodzeniem ciała uczeń lub inna dowolna osoba będąca świadkiem zajścia zgłasza nauczycielowi, z którym odbywają się zajęcia.

2. Nauczyciel organizuje niezbędną pomoc medyczną w trybie natychmiastowym powiadamiając pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela ratownika. Jeśli zachodzi konieczność wezwania pogotowia ratunkowego, bezwzględnie dokonuje tego nauczyciel organizujący pomoc.

3. Nauczyciel obowiązkowo zgłasza wypadek dyrekcji szkoły oraz szkolnemu inspektorowi BHP (Anna Zielińska).

4. W następnej kolejności nauczyciel lub inny pracownik szkoły powiadamia rodzica lub prawnego opiekuna ucznia.

5. W przypadku konieczności odwiezienia ucznia do szpitala (wyłącznie karetką pogotowia ratunkowego), pracownik szkoły towarzyszy uczniowi w drodze do szpitala, a tam, w miarę możliwości przekazuje nad nim opiekę przybyłemu na miejsce rodzicowi.

5. Poszkodowany uczeń lub jego opiekun prawny , w celu uzyskania ewentualnego odszkodowania postępuje zgodnie z niżej załączoną procedurą.

 

PLIKI DO POBRANIA

Sposoby zgłaszania zdarzeń - pobierz

Graficzna instrukcja internetowego zgłaszania szkody - pobierz

Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS - pobierz

Tabela świadczeń - ZS Samochodowych - pobierz

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS - pobierz