Web info

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj304
Wczoraj281
W tygodniu304
W miesiącu13136
Wszystkich737408

Logowanie

Kominikat nr 5

W dniach 02 marca oraz  03 marca 2017 roku przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny z matematyki.

02 marca, godzina 12.00 - matematyka poziom rozszerzony- 180 minut

03 marca, godzina  8.00 -  matematyka poziom podstawowy- 170 minut

Uczniowie biorący udział w maturze próbnej z matematyki na poziomie rozszerzonym są w tym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych.

W egzaminie próbnym z matematyki na poziomie podstawowym (03 marca 2017 r.) uczestniczą wszyscy uczniowie klas maturalnych. Zajęcia lekcyjne w tym dniu rozpoczynają się od godziny 11.00

W dniu 03 marca klasy maturalne, odbywają zajęcia lekcyjne zgodnie z planem lekcji skróconych

 

podpisał: Krzysztof Król - wicedyrektor

 

informacji o maturze próbnej

W dniach 22-23-24 listopada przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny dla klas IV technikum według poniższego harmonogramu:

22 listopada, godzina 8.00 -  język polski zakres podstawowy- 170 minut

23 listopada, godzina 8.00- matematyka zakres podstawowy - 170 minut

                        godzina 11.30- matematyka zakres rozszerzony - 180 minut

                     godzina 11.30- geografia zakres rozszerzony - 180 minut

                        godzina 11.30- biologia zakres rozszerzony - 180 minut

                        godzina 11.30- fizyka zakres rozszerzony - 180 minut

24 listopada, godzina 8.00- język obcy nowożytny zakres podstawowy 120 minut

                        godzina 10.30- język angielski zakres rozszerzony - 150 minut

                       godzina 10.30- język niemiecki zakres rozszerzony - 150 minut

                     godzina 10.30- wos zakres rozszerzony - 180 minut

                     godzina 10.30- historia zakres rozszerzony - 180 minut

 

W egzaminie próbnym uczestniczą wszyscy uczniowie klas maturalnych.

Ze względów organizacyjnych wdniach próbnego egzaminu maturalnego to jest 22- 23- 24 listopada wszystkie klasy maturalne, mają zawieszone zajęcia lekcyjne.

 

 

 

podpisał: Krzysztof Król - wicedyrektor

Komunikat nr 3

Zarządzenie nr 016- 2016/ 2017

Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz. U. z 2015 r., poz.1270) z późn. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r., poz. 959),

 

 

Treść zarządzenia

 

W listopadzie br. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny „ Próbna Matura z Operonem” :

22 listopada 2016 - egzamin z języka polskiego - poziom podstawowy

23 listopada 2016 - egzamin z matematyki - poziom podstawowy / rozszerzony

24 listopada 2016 – egzamin z języka obcego – poziom podstawowy / rozszerzony

25 listopada 2016 – egzamin z przedmiotów dodatkowych – poziom rozszerzony

 

Wychowawców klas maturalnych proszę o poinformowanie o powyższym uczniów. Do matury próbnej przystępują uczniowie, którzy złożyli deklarację maturalną.

Szczegóły organizacyjne podane zostaną w terminie późniejszym.

 

 

 

podpisał: Krzysztof Król - wicedyrektor

Komunikat nr 1

Komunikat 1

Informacja dla uczniów i rodziców klas czwartych  technikum,

dotycząca egzaminu maturalnego w maju 2017.

Egzaminu maturalnego w maju 2017 będzie przeprowadzany w następującej formule.


Obowiązkowe egzaminy w części ustnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (bez określania poziomu)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)‎
Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎
•    egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎
•    egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)‎

Aby otrzymać świadectwo, należy:‎
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej
•   uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej
•  przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu ‎przedmiotów. ‎Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów.‎

Przedmioty które można wybierać
W części pisemnej:‎
•    biologia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    chemia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    filozofia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    fizyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    geografia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    historia (na poziomie rozszerzonym)‎
•    informatyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język angielski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język niemiecki (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (na poziomie rozszerzonym)‎
•    język polski (na poziomie rozszerzonym)‎
•    matematyka (na poziomie rozszerzonym)‎
•    wiedza o społeczeństwie (na poziomie rozszerzonym)
 

Nowa formuła części ustnej:

1.‎ Część ustna egzaminu z  języków będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎ ‎
2.‎ Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎ 
‎3.‎ Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut) , a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).‎ 

Deklaracje maturalne:

1.       Do 30 września 2016 r. należy złożyć dyrektorowi szkoły wstępną pisemną ‎deklarację.

2.       Uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

3.       Wszelkie zmiany w deklaracji, można zgłosić do 7 lutego 2017 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎

4.       W razie nie dokonania zmian deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

 

Wszystkie komunikaty i materiały publikowane przez CKE oraz OKE są dostępne poprzez sieć internetową pod następującymi adresami:

www.cke.edu.pl

www.oke.gda.pl

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/ 2017

 

Część pisemna

 

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

czwartek

język polski - pp

język polski - pr

5

piątek

matematyka - pp

wiedza o tańcu - pp

wiedza o tańcu - pr

 

6, 7 maja - sobota, niedziela

 

8

poniedziałek

język angielski - pp

język angielski - pr

język angielski dla klas dwujęzycznych

 

9

wtorek

matematyka - pr

język łaciński i kultura antyczna - pp

język łaciński i kultura antyczna - pr

 

10

środa

wiedza o społeczeństwie - pp                            wiedza o społeczeństwie - pr

informatyka - pp

informatyka - pr

11

czwartek

język niemiecki - pp

język niemiecki - pr

język niemiecki dla klas dwujęzycznych

 

12

piątek

biologia - pp

biologia - pr

filozofia - pp

filozofia - pr

 

13, 14 maja - sobota, niedziela

 

15

poniedziałek

historia - pp

historia - pr

historia sztuki - pp

historia sztuki - pr

16

wtorek

chemia - pp
chemia - pr

geografia - pp

geografia - pr

17

środa

język rosyjski - pp

język rosyjski - pr

język rosyjski dla klas dwujęzycznych

18

czwartek

fizyka i astronomia - pp

fizyka i astronomia  - pr

 

historia muzyki - pp

historia muzyki - pr

19

piątek

język francuski - pp

 

język francuski - pr

język francuski dla klas dwujęzycznych

 

              20, 21 maja - sobota, niedziela

22

poniedziałek

język hiszpański - pp

język hiszpański - pr

język hiszpański dla klas dwujęzycznych

23

wtorek

język włoski - pp

język włoski - pr

język włoski dla klas dwujęzycznych

   

języki mniejszości narodowych - pp język kaszubski - pp język kaszubski - pr język łemkowski - pp język łemkowski - pr

języki mniejszości narodowych - pr

24

środa

godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

godz. 10:35 - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**

   

godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych

 

 

 

 

Część ustna egzaminu maturalnego zostanie przeprowadzona według harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora szkoły w terminie późniejszym.

 

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor

 

Komunikat 2

1.       Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w 2017 roku.

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2017 r

2.       Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król -wicedyrektor