Web info

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj304
Wczoraj281
W tygodniu304
W miesiącu13136
Wszystkich737408

Logowanie

Kalendarz szkolny

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

 

29.VIII. 2016

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.VIII.2016

Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas pierwszych

1. IX. 2016

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1. IX .2016- 9. IX. 2016

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Jakości.

Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.

Opracowanie Planów jakości dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

13.IX.2016-16.IX.2016

Obozy integracyjne dla klas I Technikum Samochodowego

13. IX. 2016-16.IX.2016

Spotkania integracyjne dla klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

12.IX.2016

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2016

14. IX. 2016

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami
(oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, ustalenie programów wychowawczych klas , sprawy organizacyjne itp

15. IX. 2015

Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny

 2016/ 2017.

Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/ 2017

15.IX.2016

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.

Termin opracowania przedmiotowych systemów oceniania.

14.X.2016

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27. X. 2016

Spotkanie nauczycieli wszystkich przedmiotów z rodzicami -  „drzwi otwarte” z udziałem wszystkich nauczycieli

31.X.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

1.XI.2016

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.XI.2016

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

13.XII.2016

Termin wpisania ocen przewidywanych na I półrocze

14.XII.2016

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

23. XII. 2016- 31. XII. 2016

Zimowa przerwa świąteczna

6.I.2017

Święto  Trzech Króli- dzień ustawowo wolny

9.I.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna M.42

12.I. 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN - tylko klasy techniku

16.I. 2017- 23.II.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

18.I.2017

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

19.I.2017

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

20.I.2017

Zakończenie I półrocza

25.I.2017

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

26.I. 2017

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

30.I.2017- 12.II.2017

Ferie zimowe

08. III. 2017

Śródsemestralne spotkanie wychowawców  klas z rodzicami

31.III.2017

Wydanie  świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

04.IV. 2017

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

06. IV. 2017
godz. 17.00

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami - informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

13.IV.2017 - 18.IV. 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19. IV.2017

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

27. IV. 2017

Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami

21. IV. 2017

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

28. IV. 2017

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

1.V. 2017

Dzień ustawowo wolny

2.V. 2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
§5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V. 2017

Święto Konstytucji 3 Maja

4.V.2017- 26.V. 2017

Część ustna egzaminu maturalnego - języki obce nowożytne

8.V.2017- 20.V. 2017

Część ustna egzaminu maturalnego - język polski

4.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN - dla klas technikum  i ZSZ

5.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                       

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN - dla klas technikum  i ZSZ

8.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN- dla klas technikum i  ZSZ

9.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki pr

10.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos – pp, pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki – pp, pr

11.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pr

12.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii –pp,

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii - pr

15.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii -  pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii - pr

16.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii - pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii -  pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pr

18.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii – pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii - pr

31. V. 2017

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

1. VI. 2017

Spotkanie wychowawców   z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

13. VI. 2017

Zakończenie klasyfikacji

14. VI. 2017

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

15.VI.2017

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

16.VI.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

16.VI.2017- 8.VII.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

20. VI. 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna

22. VI. 2017

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/ 2017

23. VI. 2017

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

30.VI.2017

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw

22. VIII. 2017

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

23-25. VIII. 2017

Egzamin maturalny - część ustna w sesji poprawkowej

25.VIII.2017

Wydanie  świadectw  potwierdzających kwalifikacje zawodowe

12.IX.2017

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2017

podpisał: mgr Krzysztof Król - wicedyrektor