Web info

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj41
Wczoraj408
W tygodniu3366
W miesiącu10847
Wszystkich675929

Logowanie

Kalendarz szkolny

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2016 / 2017

 

29.VIII. 2016

Organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.VIII.2016

Spotkania  wychowawców  z rodzicami uczniów klas pierwszych

1. IX. 2016

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

1. IX .2016- 9. IX. 2016

Spotkania Komisji Przedmiotowych oraz ustalenie Planów Jakości.

Opracowanie harmonogramu i tematyki pracy zespołów przedmiotowych.

Opracowanie Planów jakości dla poszczególnych obszarów pracy szkoły.

13.IX.2016-16.IX.2016

Obozy integracyjne dla klas I Technikum Samochodowego

13. IX. 2016-16.IX.2016

Spotkania integracyjne dla klas I Zasadniczej Szkoły Zawodowej

12.IX.2016

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2016

14. IX. 2016

Organizacyjne spotkanie wychowawców klas z rodzicami
(oprócz klas pierwszych)  wybór Oddziałowych Rad Rodziców, ustalenie programów wychowawczych klas , sprawy organizacyjne itp

15. IX. 2015

Posiedzenie rady pedagogicznej- zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny

 2016/ 2017.

Przedstawienie radzie pedagogicznej Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/ 2017

15.IX.2016

Termin dokonania analizy planów wynikowych i ewentualnych korekt.

Termin opracowania przedmiotowych systemów oceniania.

14.X.2016

Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych

27. X. 2016

Spotkanie nauczycieli wszystkich przedmiotów z rodzicami -  „drzwi otwarte” z udziałem wszystkich nauczycieli

31.X.2016

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN

1.XI.2016

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.XI.2016

Rocznica Odzyskania  Niepodległości - dzień ustawowo wolny

13.XII.2016

Termin wpisania ocen przewidywanych na I półrocze

14.XII.2016

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I półrocze

23. XII. 2016- 31. XII. 2016

Zimowa przerwa świąteczna

6.I.2017

Święto  Trzech Króli- dzień ustawowo wolny

9.I.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –- część praktyczna M.42

12.I. 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe –część pisemna

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych §5 ust.1-2 Rozp.MEN - tylko klasy techniku

16.I. 2017- 23.II.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

18.I.2017

Zakończenie klasyfikacji za I półrocze

19.I.2017

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

20.I.2017

Zakończenie I półrocza

25.I.2017

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami – podsumowanie I półrocza

26.I. 2017

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w I półroczu

30.I.2017- 12.II.2017

Ferie zimowe

08. III. 2017

Śródsemestralne spotkanie wychowawców  klas z rodzicami

31.III.2017

Wydanie  świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

04.IV. 2017

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych dla klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego

05. IV. 2017

Spotkanie wychowawców  klas programowo najwyższych Technikum Samochodowego z rodzicami - informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

13.IV.2017 - 18.IV. 2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19. IV.2017

Zakończenie klasyfikacji klas programowo najwyższych  Technikum Samochodowego

20. IV. 2017

Śródsemestralne spotkanie wychowawców klas z rodzicami
oraz „drzwi otwarte” z udziałem wszystkich nauczycieli

21. IV. 2017

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla klas  programowo najwyższych Technikum Samochodowego

28. IV. 2017

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w klasach  programowo najwyższych Technikum Samochodowego. Uroczystość rozdania świadectw ukończenia szkoły

1.V. 2017

Dzień ustawowo wolny

2.V. 2017

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
§5 ust.1-2 Rozp.MEN

3.V. 2017

Święto Konstytucji 3 Maja

4.V.2017- 26.V. 2017

Część ustna egzaminu maturalnego - języki obce nowożytne

8.V.2017- 20.V. 2017

Część ustna egzaminu maturalnego - język polski

4.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN - dla klas technikum  i ZSZ

5.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki- pp,                                                       

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN - dla klas technikum  i ZSZ

8.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego- pr

dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN- dla klas technikum i  ZSZ

9.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki pr

10.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z wos – pp, pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z informatyki – pp, pr

11.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego- pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka niemieckiego - pr

12.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii –pp,

Część pisemna egzaminu maturalnego z biologii - pr

15.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii -  pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z  historii - pr

16.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii - pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z chemii -  pr

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z geografii - pr

18.V.2017

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii – pp

Część pisemna egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii - pr

31. V. 2017

Termin wpisania przewidywanych ocen rocznych

1. VI. 2017

Spotkanie wychowawców   z rodzicami - informacja o przewidywanych ocenach rocznych.

13. VI. 2017

Zakończenie klasyfikacji

14. VI. 2017

Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

15.VI.2017

Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

16.VI.2017

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych na podstawie §5 ust.1-2 Rozp. MEN

16.VI.2017- 8.VII.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część praktyczna

20. VI. 2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – część pisemna

22. VI. 2017

Analityczne posiedzenie rady pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/ 2017

23. VI. 2017

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 Rozdanie świadectw promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły

30.VI.2017

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw

22. VIII. 2017

Egzamin maturalny - część pisemna w sesji poprawkowej

23-25. VIII. 2017

Egzamin maturalny - część ustna w sesji poprawkowej

25.VIII.2017

Wydanie  świadectw  potwierdzających kwalifikacje zawodowe

12.IX.2017

Wydanie świadectw maturalnych i aneksów do świadectw po sesji poprawkowej 2017

podpisał: mgr Krzysztof Król - wicedyrektor