Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Autoprezentacja - wszyscy jesteśmy sprzedawcami

Autoprezentacja - wszyscy jesteśmy sprzedawcami
Jak sprzedać siebie? Jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy zdawania egzaminu? Te i wiele innych pytań, nurtuje młodych ludzi, którzy nie tylko wkraczają w dorosłość, ale i tym samym rozpoczynają drogę zawodową. Dzięki wykładowi i warsztatowi przeprowadzonego przez Beatę Hanuszek - coacha ACC ICF, młodzież biorąca udział w Międzyszkolnym Dniu Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który odbył się 21 grudnia w ZSS, mogła zastanowić się, w jaki sposób - na płaszczyźnie zawodowej i osobistej -  prezentujemy siebie innym. Mówiąc językiem reklamy: w jaki sposób sprzedajemy siebie?
Autoprezentacja, to według Słownika języka polskiego - umiejętność pozytywnego zaprezentowania własnej osoby w kontakcie z innymi. Cała sztuka autoprezentacji, zwanej także autopromocją, zakłada obecność odbiorców, którzy, według badań amerykańskich naukowców, potrzebują 11 sekund, by nas ocenić. Dobra autoprezentacja powinna być konstruktywna, bowiem  nasz wizerunek w oczach innych zależy w głównej mierze od tego, jacy naprawdę jesteśmy, z jakim nastawieniem działamy oraz co myślimy o sobie.
Za każdym z nas stoi nie tylko doświadczenie, ale  i składowe, które pozwalają nam działać w czasoprzestrzeni prywatnej i zawodowej. Tymi elementami składowymi są: własna praca, stosunek do innych ludzi, inicjatywa i kreatywność, a także reagowanie w sytuacjach stresogennych. To one bez wątpienia mają wpływ na nas samych i na nasze otoczenie.
Poznanie własnych mocnych stron jest podstawą skutecznej autoprezentacji. Pytanie o nasze zalety pojawia się bardzo często w życiu zawodowym i prywatnym. Gdy uświadomimy sobie, jaki są nasze mocne strony, to nie tylko będziemy podejmować przemyślane decyzje, ale i bardziej wiarygodnie prezentować się w otaczającym nas świecie. Słabe strony to bez wątpienia obszar do tzw. pracy, której wykonanie, gwarantuje nam nie tylko poszerzenie samoświadomości, ale i lepsze zaprezentowanie się podczas wszelkich wystąpień, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, czy egzaminu.
Warto zaznaczyć, że dobra autoprezentacja nie ma nic wspólnego z chwaleniem się. Jest ona oparta na solidnym fundamencie, za którym stoi poznanie siebie. Autoprezentacja, to bez wątpienia proces, który trwa i nigdy się nie kończy.

Komentarz: Marta Kaźmierczak, Daria Wojtkiewicz
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Debata nt. uzależnień behawioralnych w ZSS

Jednym z wydarzeń Międzyszkolnego Dnia Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który odbył się 21.12.2017 r. w ZSS, była debata oksfordzka. Uczniowie z
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych dyskutowali, nt. zasadności używania telefonów komórkowych w szkole przez uczniów. Dwa 3osobowe zespoły, reprezentujące poszczególne szkoły, starały się przekonać oponentów oraz publiczność o swojej racji. Dzięki ciekawym i rozbudowanym argumentom dyskusja przebiegła w sposób dynamiczny interesujący. Oprócz możliwości przedstawienia swojego zdania, dyskutanci zadawali również pytania swoim oponentom. Pytania padały również ze strony audytorium, w skład którego wchodzili uczniowie Zespołów Szkół Samochodowych, Budowlanych i Mechanicznych. Pytania od publiczności były na wysokim poziomie merytorycznym, czego dowiodło aktywne słuchanie podczas pierwszej części debaty. Wszyscy uczniowie
biorący aktywny udział w tym wydarzeniu otrzymali vouchery do Miejskiego Centrum
Kultury w Bydgoszczy.

Komentarz: Paweł Drygas
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Spotkanie uczniów Zespołów Szkół Samochodowych, Gastronomicznych, Budowlanych i Mechanicznych nr 1 z terapeutą uzależnień z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani p. Pawłem Szopińskim otworzyło Międzyszkolny Dzień Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który miał miejsce 21.12.2017 r. w ZSS. Tematem zajęć były uzależnienia behawioralne, który prowadzący przedstawił w przystępny i interesujący dla młodzieży sposób, wykorzystując interaktywne metody przekazu. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o różnicach pokoleniowych w zakresie korzystania z urządzeń komunikacyjnych oraz konsekwencjach ich nadużywania.


Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Warsztaty technik uczenia się w ZSS

W ramach Międzyszkolnego Dnia Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego wśród wielu ciekawych zajęć odbyły się także warsztaty z zakresu technik szybkiego czytania i uczenia się. Prowadząca Anna Ocińska ze Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się Tubaj przedstawiała uczestnikom z Zespołu Szkół Samochodowych i Ekonomicznych, informacje o specyfice procesu zapamiętywania i zapominania oraz podała kilka łatwych sposobów na skuteczną i szybką naukę.


Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcie: Daria Wojtkiewicz

Międzyszkolny Dzień Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego w ZSS

Po raz kolejny w Zespole Szkół Samochodowych zostało zorganizowane międzyszkolne przedsięwzięcie profilaktyczne. Tym razem był to Międzyszkolny Dzień Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który odbył się 21.12.2017r. w ZSS. Stał się on formą realizacja założeń ogólnopolskiego programu profilaktycznego PaT i został sfinansowany ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołów Szkół Gastronomicznych, Budowlanych, Ekonomicznych i Samochodowych, którzy uczestniczyli w: 1) spotkaniu profilaktycznym dotyczącym uzależnień behawioralnych - prowadzonych przez terapeutę uzależnień; 2) debacie nt. uzależnień behawioralnych; 3) wykładzie i warsztatach rozwijających umiejętność autoprezentacji; 4) warsztatach, których celem było doskonalenie technik uczenia się i szybkiego czytania. Szczegółowe relacje z poszczególnych części przedsięwzięcia zostaną zamieszczone w kolejnych artykułach.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcie: Daria Wojtkiewicz

Zadzwoń do nas

52 342 39 39