Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Profilaktyka uzależnień behawioralnych

Spotkanie uczniów Zespołów Szkół Samochodowych, Gastronomicznych, Budowlanych i Mechanicznych nr 1 z terapeutą uzależnień z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani p. Pawłem Szopińskim otworzyło Międzyszkolny Dzień Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który miał miejsce 21.12.2017 r. w ZSS. Tematem zajęć były uzależnienia behawioralne, który prowadzący przedstawił w przystępny i interesujący dla młodzieży sposób, wykorzystując interaktywne metody przekazu. Uczniowie dowiedzieli się między innymi o różnicach pokoleniowych w zakresie korzystania z urządzeń komunikacyjnych oraz konsekwencjach ich nadużywania.


Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Warsztaty technik uczenia się w ZSS

W ramach Międzyszkolnego Dnia Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego wśród wielu ciekawych zajęć odbyły się także warsztaty z zakresu technik szybkiego czytania i uczenia się. Prowadząca Anna Ocińska ze Szkoły Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się Tubaj przedstawiała uczestnikom z Zespołu Szkół Samochodowych i Ekonomicznych, informacje o specyfice procesu zapamiętywania i zapominania oraz podała kilka łatwych sposobów na skuteczną i szybką naukę.


Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcie: Daria Wojtkiewicz

Międzyszkolny Dzień Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego w ZSS

Po raz kolejny w Zespole Szkół Samochodowych zostało zorganizowane międzyszkolne przedsięwzięcie profilaktyczne. Tym razem był to Międzyszkolny Dzień Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który odbył się 21.12.2017r. w ZSS. Stał się on formą realizacja założeń ogólnopolskiego programu profilaktycznego PaT i został sfinansowany ze środków z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie Zespołów Szkół Gastronomicznych, Budowlanych, Ekonomicznych i Samochodowych, którzy uczestniczyli w: 1) spotkaniu profilaktycznym dotyczącym uzależnień behawioralnych - prowadzonych przez terapeutę uzależnień; 2) debacie nt. uzależnień behawioralnych; 3) wykładzie i warsztatach rozwijających umiejętność autoprezentacji; 4) warsztatach, których celem było doskonalenie technik uczenia się i szybkiego czytania. Szczegółowe relacje z poszczególnych części przedsięwzięcia zostaną zamieszczone w kolejnych artykułach.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcie: Daria Wojtkiewicz

Cyberprzmocy mówimy „NIE”

Uczniowie wszystkich klas pierwszych 19.12.2017 r. uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami bydgoskiej Straży Miejskiej, poświęconych tematyce cyberprzemocy. W ramach indywidualnych zajęć z każdą klasą strażnicy uświadomili uczniom konsekwencje prawne wynikające z działań przekraczających normy prawne obowiązujące w cyberprzestrzeni oraz odpowiedzieli na liczne pytania uczniów, najczęściej związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich.
 

Komentarz: Daria Wojtkiewicz
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Profilaktyka używania środków psychoaktywnych – „Kino na temat”

Uczniowie trzech klas drugich 2at, 2bt i 2dt wzięli udział w projekcie edukacyjnym kina Helios „Kino na temat”. Pierwszym elementem spotkania profilaktycznego, które miało miejsce 18.12.2017 r. była projekcja filmu „Najlepszy” – ukazującego pełną morderczego wysiłku i upadków historię, człowieka walczącego z uzależnieniem. Drugą część spotkania natomiast, rozpoczęło zadeklarowanie młodzieży swojego stanowiska wobec kluczowych kwestii poruszonych w filmie. Wyniki głosowania uczniów z kolei stały się podstawą pogadanki przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Miejskiej Komendy Policji dotyczącej zagrożeń wynikających z używania dopalaczy. Dzięki tej inicjatywie uczniowie mieli okazję podjąć refleksję na podejmowanymi wyborami oraz ich konsekwencjami.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz i Magdalena Marzec
Zdjęcia: Katarzyna Szpojda

Zadzwoń do nas

52 342 39 39