Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Cyberprzemoc

Funkcjonariusze Straży Miejskiej po raz kolejny wsparli działalność profilaktyczną ZSS, poprzez przeprowadzenie pogadanek dla uczniów klas pierwszych (dn. 1.03.2019r.). Tym razem zostały one poświęconych tematyce cyberprzemocy. W trakcie spotkania młodzież naszej szkoły nie tylko dowiedziała się o konsekwencjach  prawnych dla sprawców oraz psychospołecznymi dla ofiar, które wynikają z takiej działalności, ale także zapoznała się z informacjami ujawniającymi zjawisko cyberprzemocy w szerokim  kontekście tego zjawiska.
Komentarz: Daria Wojtkiewicz

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Uczniowie wszystkich pierwszych klas  dnia 29.02.2019r. uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Bydgoszczy, nt.: Odpowiedzialność prawna nieletnich. Zrealizowane zajęcia sprzyjały podniesieniu świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń występujących we współczesnym świecie, sposobów ich unikania bądź zminimalizowania negatywnych skutków. Bardzo cennym elementem spotkania okazała się możliwość zadawania pytań, z której uczniowie chętnie skorzystali.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

Międzyszkolny Dzień Profilaktyki

Kolejny raz w ZSS miał miejsce Międzyszkolny Dzień Profilaktyki w ramach, którego uczniowie naszej szkoły oraz SP57 i SP66 uczestniczyli w spotkaniu z terapeutą uzależnień z Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Ponad to nasi goście ze szkół podstawowych  i gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez nauczycieli ZSS. Sprzyjały one miedzy innymi promowaniu konstruktywnego i satysfakcjonującego spędzania czasu wolnego.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

dsc05755 [1024x768]
dsc05757 [1024x768]
dsc05761 [1024x768]
dsc05767 [1024x768]
dsc05773 [1024x768]
dsc05774 [1024x768]
dsc05776 [1024x768]
dsc05783 [1024x768]
dsc05786 [1024x768]
dsc05792 [1024x768]
dsc05798 [1024x768]
dsc05799 [1024x768]
dsc05803 [1024x768]

Dni Kariery w PPP nr 1

W dniach 22-23.11.2018 r. uczniowie naszej Szkoły prezentowali  ofertę edukacyjną ZSS na  DNIACH KARIERY, zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy. Odbiorcami prezentacji byli uczniowie bydgoskich gimnazjów oraz szkół podstawowych.

Celem akcji było propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Powyższe działanie związane były ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca".  Naszym znakiem rozpoznawczym okazał się rabacik (zob. na zdjęciu) samodzielnie skonstruowany przez naszych uczniów, który dostarczał uczestnikom wydarzenia ulotki  informacyjne ZSS.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

Zdjęcia: Joanna Serafinowicz

01
02

Profilaktyka dla rodziców

W ramach realizacji programu profilaktycznego PaT, 26.04.18 r. w ZSS miało miejsce spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z terapeutą uzależnień z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze specyfiką uzależnień behawioralnych oraz z zagrożeniami rozwojowymi dla adolescentów występującymi we współczesnym środowisko społecznym.

Zadzwoń do nas

52 342 39 39