Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Międzyszkolny Dzień Profilaktyki

Kolejny raz w ZSS miał miejsce Międzyszkolny Dzień Profilaktyki w ramach, którego uczniowie naszej szkoły oraz SP57 i SP66 uczestniczyli w spotkaniu z terapeutą uzależnień z Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii. Ponad to nasi goście ze szkół podstawowych  i gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez nauczycieli ZSS. Sprzyjały one miedzy innymi promowaniu konstruktywnego i satysfakcjonującego spędzania czasu wolnego.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

dsc05755 [1024x768]
dsc05757 [1024x768]
dsc05761 [1024x768]
dsc05767 [1024x768]
dsc05773 [1024x768]
dsc05774 [1024x768]
dsc05776 [1024x768]
dsc05783 [1024x768]
dsc05786 [1024x768]
dsc05792 [1024x768]
dsc05798 [1024x768]
dsc05799 [1024x768]
dsc05803 [1024x768]

Dni Kariery w PPP nr 1

W dniach 22-23.11.2018 r. uczniowie naszej Szkoły prezentowali  ofertę edukacyjną ZSS na  DNIACH KARIERY, zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy. Odbiorcami prezentacji byli uczniowie bydgoskich gimnazjów oraz szkół podstawowych.

Celem akcji było propagowanie świadomego wyboru ścieżki kariery, promocja kształcenia zawodowego oraz poradnictwa edukacyjno-zawodowego. Powyższe działanie związane były ze strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020, Priorytet 1.3., a także z Bydgoskim Programem Szkolnego Doradztwa Zawodowego "Azymut – nauka i praca".  Naszym znakiem rozpoznawczym okazał się rabacik (zob. na zdjęciu) samodzielnie skonstruowany przez naszych uczniów, który dostarczał uczestnikom wydarzenia ulotki  informacyjne ZSS.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

Zdjęcia: Joanna Serafinowicz

01
02

Profilaktyka dla rodziców

W ramach realizacji programu profilaktycznego PaT, 26.04.18 r. w ZSS miało miejsce spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych i drugich z terapeutą uzależnień z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani ze specyfiką uzależnień behawioralnych oraz z zagrożeniami rozwojowymi dla adolescentów występującymi we współczesnym środowisko społecznym.

Autoprezentacja - wszyscy jesteśmy sprzedawcami

Autoprezentacja - wszyscy jesteśmy sprzedawcami
Jak sprzedać siebie? Jak dobrze wypaść podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czy zdawania egzaminu? Te i wiele innych pytań, nurtuje młodych ludzi, którzy nie tylko wkraczają w dorosłość, ale i tym samym rozpoczynają drogę zawodową. Dzięki wykładowi i warsztatowi przeprowadzonego przez Beatę Hanuszek - coacha ACC ICF, młodzież biorąca udział w Międzyszkolnym Dniu Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który odbył się 21 grudnia w ZSS, mogła zastanowić się, w jaki sposób - na płaszczyźnie zawodowej i osobistej -  prezentujemy siebie innym. Mówiąc językiem reklamy: w jaki sposób sprzedajemy siebie?
Autoprezentacja, to według Słownika języka polskiego - umiejętność pozytywnego zaprezentowania własnej osoby w kontakcie z innymi. Cała sztuka autoprezentacji, zwanej także autopromocją, zakłada obecność odbiorców, którzy, według badań amerykańskich naukowców, potrzebują 11 sekund, by nas ocenić. Dobra autoprezentacja powinna być konstruktywna, bowiem  nasz wizerunek w oczach innych zależy w głównej mierze od tego, jacy naprawdę jesteśmy, z jakim nastawieniem działamy oraz co myślimy o sobie.
Za każdym z nas stoi nie tylko doświadczenie, ale  i składowe, które pozwalają nam działać w czasoprzestrzeni prywatnej i zawodowej. Tymi elementami składowymi są: własna praca, stosunek do innych ludzi, inicjatywa i kreatywność, a także reagowanie w sytuacjach stresogennych. To one bez wątpienia mają wpływ na nas samych i na nasze otoczenie.
Poznanie własnych mocnych stron jest podstawą skutecznej autoprezentacji. Pytanie o nasze zalety pojawia się bardzo często w życiu zawodowym i prywatnym. Gdy uświadomimy sobie, jaki są nasze mocne strony, to nie tylko będziemy podejmować przemyślane decyzje, ale i bardziej wiarygodnie prezentować się w otaczającym nas świecie. Słabe strony to bez wątpienia obszar do tzw. pracy, której wykonanie, gwarantuje nam nie tylko poszerzenie samoświadomości, ale i lepsze zaprezentowanie się podczas wszelkich wystąpień, w tym rozmowy kwalifikacyjnej, czy egzaminu.
Warto zaznaczyć, że dobra autoprezentacja nie ma nic wspólnego z chwaleniem się. Jest ona oparta na solidnym fundamencie, za którym stoi poznanie siebie. Autoprezentacja, to bez wątpienia proces, który trwa i nigdy się nie kończy.

Komentarz: Marta Kaźmierczak, Daria Wojtkiewicz
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Debata nt. uzależnień behawioralnych w ZSS

Jednym z wydarzeń Międzyszkolnego Dnia Profilaktyki i Doradztwa Zawodowego, który odbył się 21.12.2017 r. w ZSS, była debata oksfordzka. Uczniowie z
Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych dyskutowali, nt. zasadności używania telefonów komórkowych w szkole przez uczniów. Dwa 3osobowe zespoły, reprezentujące poszczególne szkoły, starały się przekonać oponentów oraz publiczność o swojej racji. Dzięki ciekawym i rozbudowanym argumentom dyskusja przebiegła w sposób dynamiczny interesujący. Oprócz możliwości przedstawienia swojego zdania, dyskutanci zadawali również pytania swoim oponentom. Pytania padały również ze strony audytorium, w skład którego wchodzili uczniowie Zespołów Szkół Samochodowych, Budowlanych i Mechanicznych. Pytania od publiczności były na wysokim poziomie merytorycznym, czego dowiodło aktywne słuchanie podczas pierwszej części debaty. Wszyscy uczniowie
biorący aktywny udział w tym wydarzeniu otrzymali vouchery do Miejskiego Centrum
Kultury w Bydgoszczy.

Komentarz: Paweł Drygas
Zdjęcia: Daria Wojtkiewicz

Zadzwoń do nas

52 342 39 39