Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Komunikat 3

  1. Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z  6 sierpnia 2019r.w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 6 sierpnia2019r. w sprawie szczegółowych sposobów    dostosowania   warunków    i    form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020
  • Komunikat  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z 6 sierpnia 2019r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku
  • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020.
  1. Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

Zadzwoń do nas

52 342 39 39