Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Komunikat 3

W dniach 07 marca oraz  08 marca 2019 roku przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny z matematyki.

 

07 marca, godzina 12.00 - matematyka poziom rozszerzony- 180 minut

 

08 marca, godzina 8.00 -  matematyka poziom podstawowy- 170 minut

 

W dniach 07 i 08  marca 2019  roku obowiązuje plan lekcji  bez zmian dla wszystkich uczniów szkoły. Uczniowie biorący udział w maturze próbnej z matematyki na poziomie rozszerzonym są w tym dniu zwolnieni z zajęć lekcyjnych. 

W egzaminie próbnym z matematyki na poziomie podstawowym (08 marca 2019 r.) uczestniczą  tylko uczniowie klas maturalnych, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego. Na czas trwania egzaminu maturalnego próbnego ( 8.00 – 10.30 ) uczniowie są zwolnieni z lekcji, pozostali uczniowie klas maturalnych, którzy nie przystępują do egzaminu maturalnego odbywają zajęcia zgodnie z obowiązującym harmonogramem ze zmianami. Po egzaminie próbnym uczniowie biorący udział w egzaminie, rozpoczynają zajęcia od godziny 10.40 według obowiązującego planu lekcji.

 

podpisał wicedyrektor - Krzysztof Król 

Zadzwoń do nas

52 342 39 39