Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Komunikat 3

1.       Informuję, że na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są:

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w 2018 roku.

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 91września2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający naegzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2018 roku

Ø  Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2018 r

2.      Przypominam, że uczniowie chcący korzystać z dostosowań na egzaminie maturalnym do deklaracji składają potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej, lub odpowiednie  zaświadczenie lekarskie oraz składają do dyrektora szkoły wniosek o dostosowanie.

 

podpisał: Krzysztof Król –wicedyrektor

Zadzwoń do nas

52 342 39 39