Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Strajk w Oświacie zawieszony

Czwartek 25 kwietnia 2019 roku był ostatnim dniem strajku nauczycieli Zespołu Szkół Samochodowych, którzy postanowili protest zawiesić.
W trosce o interes uczniów klas maturalnych, w piątek 26 kwietnia zebrała się Rada Pedagogiczna i zatwierdziła w drodze uchwały klasyfikację końcową uczniów. W naszym odczuciu, żaden z uczniów klas czwartych nie ucierpiał z powodu strajku. Wszyscy uczniowie, którzy wykazali niezbędny poziom wiedzy, zostali sklasyfikowani pozytywnie i zostali absolwentami Technikum Samochodowego.

Zgodnie z harmonogramem Roku Szkolnego, dni 29 i 30 kwietnia są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych, co oznacza, że odbędą się zajęcia obowiązkowe w sobotę 11 maja 2019 roku z planem wtorkowym. Będzie to normalny dzień zajęć. prosimy więc Sz. P. Rodziców o dopilnowanie frekwencji uczniów w szkole i na warsztatach. Mamy sporo do nadrobienia, więc każdy utracony dzień zajęć jest stratą podwójną.

W tym miejscu dziękujemy wszystkim Rodzicom, uczniom klas na wszystkich poziomach nauki, absolwentom oraz sympatykom zawodu nauczycielskiego i sympatykom naszej szkoły, za wyrazy i gesty wsparcia w tym trudnym dla nauczycieli czasie.

Strajk pracowników oświaty

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z wynikiem przeprowadzonego referendum strajkowego w Zespole Szkół Samochodowych  (92,1% pracowników szkoły opowiedziało się za przystąpieniem do akcji strajkowej), prawdopodobnie od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania wystąpią trudności z przeprowadzeniem zajęć lekcyjnych, opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykaże niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

W związku z powyższym bardzo proszę o zgłoszenie wychowawcy klasy do piątku tj. 5 kwietnia 2019 roku ewentualnej potrzeby zapewnienia opieki dla dziecka przez szkołę (prośba o określenie dokładnych godzin przebywania dziecka w placówce). Informacja ta jest dla mnie niezbędna, aby podjąć starania w zakresie prawidłowego zorganizowania opieki dla młodzieży, jeżeli w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpocznie się ogólnopolski strajk pracowników oświaty. Istnieje zagrożenie zawieszenia nawet zajęć opiekuńczych w momencie, gdy gotowości  do pracy nie zgłosi wymagana liczba nauczycieli, która będzie mogła zapewnić bezpieczny pobyt wszystkim zgłoszonym  uczniom. Ostateczną informację o liczbie strajkujących pracowników  otrzymam dopiero w dniu rozpoczęcia strajku, czyli 8 kwietnia 2019 r. i jest to dla mnie kryzysowa sytuacja. Bardzo liczę na zrozumienie z Państwa strony i pomoc w opiece nad Waszymi dziećmi.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informował Państwa codziennie poprzez dziennik elektroniczny i szkolną stronę Internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/ w zakładce STRAJK NAUCZYCIELI znajdują się ważne dla Państwa Rodziców informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

mgr inż. Janusz Tomas
Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

Konkurs filmowy

W lutym  2019 r. odbył się w ZSS wewnątrzszkolny konkurs filmowy. Wzięły w nim udział wszystkie drugie klasy i przygotowały filmy, których celem była profilaktyka eksperymentowania z marihuaną. Wygrał film przygotowany przez klasę 2at, który można zobaczyć:

 

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali bilety do kina, które wykorzystali podczas wyjścia klasowego 22.03.2019 r. Na szczególne wyróżnienie zasługuje także film przygotowany przez klasę 2mm.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

Autorzy filmu: J. Zehner, J. Lesiński, K. Janeczek, K. Komoś, S. Kasprzykowski

Cyberprzemoc

Funkcjonariusze Straży Miejskiej po raz kolejny wsparli działalność profilaktyczną ZSS, poprzez przeprowadzenie pogadanek dla uczniów klas pierwszych (dn. 1.03.2019r.). Tym razem zostały one poświęconych tematyce cyberprzemocy. W trakcie spotkania młodzież naszej szkoły nie tylko dowiedziała się o konsekwencjach  prawnych dla sprawców oraz psychospołecznymi dla ofiar, które wynikają z takiej działalności, ale także zapoznała się z informacjami ujawniającymi zjawisko cyberprzemocy w szerokim  kontekście tego zjawiska.
Komentarz: Daria Wojtkiewicz

 

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Uczniowie wszystkich pierwszych klas  dnia 29.02.2019r. uczestniczyli w spotkaniach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej Bydgoszczy, nt.: Odpowiedzialność prawna nieletnich. Zrealizowane zajęcia sprzyjały podniesieniu świadomości młodzieży w zakresie zagrożeń występujących we współczesnym świecie, sposobów ich unikania bądź zminimalizowania negatywnych skutków. Bardzo cennym elementem spotkania okazała się możliwość zadawania pytań, z której uczniowie chętnie skorzystali.

Komentarz: Daria Wojtkiewicz

Zadzwoń do nas

52 342 39 39