Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Konferencja nt.: Doświadczanie różnych kultur w procesie edukacji zawodowej

W Zespole Szkół Samochodowych dnia 14.11.2018 odbyła się konferencja nt.: Doświadczanie różnych kultur w procesie edukacji zawodowej, która została  zrealizowana w formie dwóch paneli tematycznych: I panel - Rola konkursów Euroskills i Worldskills w kształceniu zawodowymi; II panel - Rola konkursów Euroskills i Worldskills w kształceniu zawodowym.
Adresatami pierwszej części byli przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy a także  dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych naszego regionu. Jej celem było podsumowanie Europejskiego Konkursu Umiejętności Zawodowych w Budapeszcie (EuroSkills 2018), a także promowanie udziału uczniów ze szkół powiatu bydgoskiego w  WorldSkills 2019 w Kazaniu oraz kolejnych edycjach EuroSkills (St. Petersburg i Gratz). W trakcie spotkania podkreślano także wagę udziału  ww. młodzieży w konkursach zawodowych mających rangę międzynarodową, nie tylko w zakresie promowania szkolnictwa zawodowego, ale także nadania mu nowego kierunku w realizacji konkursów i olimpiad zawodowych na poziomie lokalnym i krajowym.

img 5675
img 5688
img 5694
img 5695
img 5714
img 5721
img 5739
img 5747
img 5753
img 5755
img 5767
img 5802

Adresatami drugiego panelu byli uczniowie bydgoskich gimnazjów i szkół podstawowych oraz ZSS, który został podzielony na część zawodoznawczą i  kulturową. Pierwsza z nich poświęcona była zagadnieniom związanymi z programem Erasmus realizowanym w szkole od kilku lat, ze szczególnym uwzględnieniem praktyk zawodowych w Niemczech i Irlandii oraz przyszłorocznych stażach w Hiszpanii. Natomiast celem drugiej części konferencji było zapoznanie uczniów z międzykulturowością   poprzez kontakt z osobami doświadczającymi jej różnorodności   w życiu codziennym. Rafał Kuzimski, geograf, ekolog i podróżnik zabrał uczestników w podróż po krajach azjatyckich, Tengiz Bezhashvili opowiedział o bogactwie kulturowym Gruzji, a Luiz Contes przedstawił ciekawe wiadomości o ojczystej Brazylii. W przerwie konferencji uczestnicy mieli możliwość degustacji hiszpańskich, włoskich, niemieckich, francuskich i greckich przekąsek oraz owoców z różnych stron świata.  
Podsumowując konferencję można pokusić się o stwierdzenie, że spotkanie poszerzyło horyzonty uczestników dzięki wymianie myśli i kontaktowi z  innymi kulturami, które zawsze ubogacają codzienność.
Komentarz: M. Grabowska, D. Wojtkiewicz, R. Rydzewski
Zdjęcia: Ł. Zgórski

Zadzwoń do nas

52 342 39 39