Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Samochodowa Szkoła Roku 2007, 2013, 2015, 2016, 2017 czytaj więcej

Konferencja Transportowa w naszej szkole

W poniedziałek 4 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbyła się Konferencja Transportowa pt. "Kierowca mechanik - zawód przyszłości". Konferencja była poświęcona problemom transportu samochodowego krajowego   i międzynarodowego w przewozie osób i rzeczy, w kontekście kształcenia nowych kadr kierowców.
Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Międzynarodowych, Inspekcji Transportu Drogowego, a także przedsiębiorcy średnich i dużych firm przewozowych.

Podczas spotkania uczniowie klasy 1k - kerowca mechanik, otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne z okazji wyboru ciekawej ścieżki zawodowej, a także został podpisany list intencyjny o wzajemnej współpracy miedzy Zespołem Szkół Samochodowych, a Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Międzynarodowych.
Z ramienia Szkoły list podpisał Dyrektor Janusz Tomas, z ramienia Stowarzyszenia - Prezes Zarządu Adam Jędrych i Wiceprezes Zarządu Edward Niedbalski.

Zadzwoń do nas

52 342 39 39